Cəmiyyətin Elektrik təchizatı şəbəkəsinə qoşulma üzrə Kommunikasiya Strategiyası maraqlı tərəflərlə əlaqələrin qurulması, internet resurslarının və sosial media hesablarının idarə edilməsi, müsbət imicin formalaşdırılması, Cəmiyyət tərəfindən həyata keçirilən yeniliklər ilə bağlı vətəndaşların maarifləndirilməsi, vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi, təbliğat işinin effektiv şəkildə aparılması və kommunikasiya fəaliyyətinin strateji planlaşdırılmasını əhatə edir.


Kommunikasiya üzrə əsas məqsədlər sahibkarlıq subyektlərinin Elektrik təchizatı şəbəkəsinə qoşulması  ilə bağlı məlumatlılıq və məmnunluq səviyyəsinin artırılması yolu ilə Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi və onun beynəlxalq biznes reytinqlərində mövqeyinin irəli çəkilməsidir.


Cəmiyyətin kommunikasiya fəaliyyəti  üzrə spesifik məqsədlər aşağıdakılardır:

ETŞ-yə qoşulma üzrə xidmətlərin  elektronlaşması   sayının artırılması;

ETŞ-yə qoşulma üzrə sahibkarlıq subyektlərinin sayının əhəmiyyətli şəkildə artırılması;

ETŞ-yə qoşulma üzrə sahibkarlıq subyektlərinin maarifləndirilməsi və prosesin sadəliyi ilə bağlı onların məlumatlandırılması;

ETŞ-yə qoşulma üzrə müddətin azaldılması;

ETŞ-yə qoşulma prosesi zamanı sahibkarlarla fiziki ünsiyyətlərin minimuma endirilməsi və şəffaflığın artırılması;

Cəmiyyətin ümumi ictimaiyyətdə müsbət imicinin formalaşdırılması;

Aidiyyəti maraqlı tərəflərdən Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı rəylərin toplanması və məmnunluq səviyyəsinin aydınlaşdırılması.

ETŞ-yə qoşulma ilə bağlı aidiyyəti maraqlı tərəflərin aydın şəkildə müəyyənləşdirilməsi və onların qruplaşdırılması;

Peşəkarlığın daha da artırılması və daha yüksək standartlara cavab verilməsi;