Elektrik enerjisinin ölkədaxili tarifləri

 №
Xidmətlərin adı
Tariflər
(ƏDV ilə, qəpik/kVts)
I
II
III
1.
İstehsalçıdan satınalma
1.1.
Özəl kiçik su elektrik stansiyaları üzrə
5,0
1.2.
Külək elektrik stansiyaları üzrə
5,5
1.3.
Digər alternativ və bərpa olunan mənbələr üzrə
5,7
2.
Topdansatış
5,7
2.1.
Enerji təchizatı birbaşa 35 və 110 kV-luq xətlərlə həyata keçirilən, gün ərzində yük tələbatı stabil olan, istehsal məqsədləri üçün orta aylıq enerji istehlakı 5 milyon kVts-dan az olmayan kimya və alüminium sənayesi, dağ-mədən filizi əsasında polad əritmə istehsalı müəssisələri

2.1.1.
Gündüz vaxtı (saat 08.00-dan 22.00-a qədər)
5,8
2.1.2.
Gecə vaxtı (saat 22.00-dan 08.00-a qədər)
2,8
3.
Tranzit ötürülmə
0,2
4.
Pərakəndə satış
4.1.
Əhali

4.1.1.
aylıq istehlak həcminin 300 kVts-a qədər (300 kVts daxil) olan hissəsi üçün
7,0
4.1.2.
aylıq istehlak həcminin 300 kVts-dan çox olan hissəsi üçün
11,0
4.2.
Qeyri-əhali
9,0

QƏRAR №17

Qaynaq 1: http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/news/view/145/

Qaynaq 2: http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/news/view/152/