Elektrik enerjisi itkilərinin azaldılması, enerji səmərəliliyinin artırılması və paylayıcı şəbəkələrin istismar xərclərinin minimuma endirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.


İtkilərin azaldılması yolunda yeni və daha səmərəli transformator məntəqələrinin  quraşdırılması, rəqəmsal yarımstansiyaların tikilməsi ilə yanaşı sayğac uçot dəstlərinin yeni müasir  “smart” sayğaclarla  əvəz edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.


Belə ki, bu sayğacların tətbiqi zamanı sayğac oxuma xətaları azalır və kənar müdaxilələrin aşkarlanması asanlaşır.


Eyni zamanda qeyd edilməlidit ki, enerji itkilərinin azaldılması, həmçinin müasir texnologiyaların tətbiqinin təşviqi istiqamətində Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən işlər davam etdirilir.