İstehsalat müəssisələri və ali təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq, hər iki tərəfin inkişafı və iqtisadiyyatın güclənməsi üçün vacib bir addımdır. Bu əməkdaşlıq, elmi tədqiqatların praktik tətbiqlərə çevrilməsi, kadr potensialının artırılması və sənayenin inkişafı üçün əhəmiyyətli rol oynayır. “Azərişıq” ASC də bu təcrübədən istifadə edərək yerli və xarici universitetlərlə əməkdaşlıq edir və bu əlaqələr aşağıdakı istiqamətlər üzrə inkişaf etdirilir.


1.Tədqiqat və İnnovasiya: Ali təhsil müəssisələrinin istehsalat müəssisələri ilə birgə tədqiqat layihələri həyata keçirməsi, yeni texnologiyaların və məhsulların inkişaf etdirilməsinə imkan yaradır və nəticədə universitet laboratoriyalarında aparılan tədqiqatlar, istehsalat müəssisələrinin ehtiyaclarına uyğun olaraq tətbiq edilir.


2. Təcrübə və İnternship Proqramları: Tələbələrin “Azərişıq” ASC müəssisələrində təcrübə keçməsi və internship proqramlarına qatılması, onların praktik bilik və bacarıqlarını artırır. Bu, həmçinin müəssisəyə gələcəkdə işə qəbul edə biləcəyi yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlamağa kömək edir.


3. Kadr Hazırlığı və Təlim:Ali təhsil müəssisələrinin sənaye nümayəndələri ilə birlikdə kadr hazırlığı və təlim proqramları təşkil etməsi, sənayenin tələblərinə uyğun olaraq müasir və praktiki tədris materiallarının hazırlanmasına imkan yaradır.


4. Konfranslar və Seminarlar: Birgə təşkil olunan konfranslar, seminarlar və işçi qrupları, hər iki tərəfin nümayəndələrinin fikir mübadiləsi etməsinə və yeni əməkdaşlıq imkanları yaratmasına şərait yaradır.


5.İnnovasiya Parkları və Texnoparklar: “Azərişıq” ASC-nin Tədris və İnnovasiyalar mərkəzində  yaradılan innovasiya  parkları və texnoparklar, startapların və yeni texnologiyaların inkişafını dəstəkləyir. Bu, sənaye və universitetlər arasında birbaşa əlaqələrin qurulmasına yardım edir.


Bu kimi əməkdaşlığın elmi və texnoloji inkişaf, istehsalatın effektivliyi, təhsil keyfiyyətinin yüksəldilməsi, kadr potensialının gücləndirilməsi kimi faydaları mövcuddur.


İstehsalat müəssisələri və ali təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində inkişafa böyük töhfə verir. Bu əməkdaşlıq modeli, ölkənin innovasiya potensialını artırır, təhsil keyfiyyətini yüksəldir və sənayenin rəqabətqabiliyyətliliyini gücləndirir. Bu səbəbdən, dövlət və özəl sektorlar arasında bu cür əməkdaşlıqların daha da genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi strateji əhəmiyyət daşıyır.