“Azərişıq” ASC-nin rəsmi internet səhifəsində “Elektron Məlumat Kitabçası” bölməsi yerləşdirilmişdir. “Elektron Məlumat Kitabçası”na “məlumat” bölməsindən daxil ola bilərsiniz. Burada yaşıl “yüklə” düyməsinin üzərinə klik etməklə kitabı yükləmək mümkündür.


         21 səhifədən ibarət olan elektron kitabça elektrik enerjisi təchizatı sahəsini, onun funksiya və xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Kitabça Dünya Bankı Qrupunun “Əlverişli Biznes Mühit” layihəsinin “Kommunal xidmətlərə (elektrik təchiza şəbəkəsinə) qoşulma” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin həyata keçirilməsinə dair 2022-2023-cü illər üzrə Yol Xəritəsi”nin (1.1.1-ci yarımbəndinə) əsasən hazırlanmışdır.


        Giriş hissədə qeyd olunan

1. Elektrik enerjisi təchizatının təsviri

2. Elektrik enerjisi təchizatının funksiyalarının təsviri

      2.1. Tariflərin müəyyən edilməsi

      2.2 Xidmət keyfiyyətinin hədəfləri

3. Eelektrik enerjisi təchizatının əsas xüsusiyyətləri

bəndlərindən daxil olaraq lazımı hüquqi qaydalarla tanış olmaq olar.


         Qeyd edək ki, elektron məlumat kitabçası dərc olunduğu zaman “Elektroenergetika haqqında” 03.04.1998-ci il tarixli 459- IQ nömrəli Qanunun (hps://e-qanun.az/framework/3524) hələ qüvvədən düşmədiyi, “Elektroenergetika haqqında” 11.04.2023-cü il tarixli 858-VIQ nömrəli Qanunun (hps://eqanun.az/framework/54209) isə yalnız 2024-cü ildə qüvvəyə minəcəyi nəzərə alınaraq hazırlanmışdır.