Elektroenergetika sektorunda İntellektual Elektron Cihazların yarımstansiyalara inteqrasiya olunması prosesi sürətlə davam edir. Yarımstasniyalarda kommunikasiyaları əhatə edən mikroporsessorlu mühafizə və nəzarət-idarəetmə cihazları vasitəsilə yarımstansiyanı əhatə edən lokal ərazi şəbəkəsi və yaxud bütün müəssisəni əhatə edən geniş ərazi şəbəksi  vasitəsilə maneəsiz olaraq rabitə qurmaq imkanı yaratmaqla yarımstansiyaların tikintisində yeni bir eranın başlanğıcını qoyur və beləliklə elektrik enerjisi itkilərinin azaldılmasına münbit şərait yaradır.


Burada vacib olan yalnız qoşulma tələblərinin müəyyən edilməsi deyil, eyni zamanda qoşulan cihazların düzgün məntiqlə konfiqurasiya oluna bilməsidir ki, nəticədə cihazların fəaliyyəti zamanı  elektrik enerjisinə qənaət etmək mümkün olur.


Rəqəmsal yarımstansiya elektrik şəbəkəsinin vəziyyəti haqqında bütün məlumatları toplayan və emal edən, eləcə də avadanlığın rəqəmsal formatda idarə olunmasını təşkil edən nəzarət, mühafizə və idarəetmə sistemlərinin innovativ həll layihəsidir. Bu layihə yarımstansiyalarda optik rəqəmsal ölçmə transformatorlarının və yeni nəsil rəqəmsal avadanlıq komplekslərinin işlənib hazırlanmasını təmin edir. Cənubi Qafqazda ilk dəfə tətbiq olunan bu layihə yarımstansiyalarda optik rəqəmsal ölçmə transformatorlarının və yeni nəsil rəqəmsal avadanlıq komplekslərinin işlənib hazırlanmasını təmin edir. Yeni nəsil yarımstansiya bütün ölçülərin yüksək dəqiqliyini, vahidliyini təmin edir, avtomatlaşdırma insan amilinin şəbəkənin işinə təsirini azaltmağa, etibarlılığını artırmağa və elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı itkiləri azaltmağa imkan verir. Həmçinin enerjinin əldə olunması dəyəri və istismar xərcləri azalır.


“Azərişıq” ASC yarımstansiyaların işinə və fiderlərin yükünə Bakıdakı mərkəzdən nəzarət etmək üçün bütün yeni yarımstansiyalarda məsafədən dispetçer idarəetmə və məlumatların toplanması (SCADA) sistemi quraşdırır. SCADA  sistemi həm yerində, həm də məsafədən izləmək və idarə etmək üçün  proqram təminatı ilə təhsiz olunmuşdur. Həmçinin sistemin ümumi səmərəliliyini və məhsuldarlığını artırmaq üçün bəzi təkrarlanan, yorucu və xətalara meyilli fəaliyyətləri müvafiq proqram təminatı ilə  avtomatlaşdırlır. Operatorları yarımstansiyanın konfiqurasiyası, istismarı və ya texniki xidməti zamanı zəruri olan yerli nəzarət və monitorinq imkanları ilə təmin etmək üçün hər bir yarımstansiyada İnsan-Maşın İnterfeysi quraşdırılmışdır.   


0,4 kV-luq paylayıcı qurğular da daxil olmaqla bütün gərginlik səviyyələri üçün SCADA  sisteminə Smart sayğaclar qoşulduqları təqdirdə əlavə nəzarətə ehtiyac qalmır, çünki Smart sayğaclar regional idarəetmə mərkəzlərinə KTM-lər, aşağı gərginlikli fiderlər və istehlakçıların vəziyyəti haqqında bütün lazımi məlumatları əldə etməyə imkan verir və beləliklə  elektrik enerjisi itkilərinin azaldılması  istiqamətində köklü dəyişiklik yaratmış olur.