Azərbaycan Respublikası Prezidentinin siyasi xəttindən irəli gələn əsas çağırışların, mesajların və bu istiqamətdə görülən işlər barədə məlumatların insanlara daha düzgün formada, tələb olunan vaxtda kommunikasiya edilməsi, bir sözlə ölkə maraqlarının təmin edilməsi nöqteyi-nəzərindən  çıxış edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Cəmiyyət qarşısında duran əsas strateji məqsəd “Azərbaycan 2030: Sosial-İqtisadi İnkişafa dair Milli Prioritetlər” və “Azərbaycan  Respublikasının  2022-2026-ci illərdə Sosial-İqtisadi İnkişaf Strategiyası”, “Böyük Qayıdış üzrə I Dövlət Proqramı”nın  tələblərindən irəli gələn məsələlərin icrasının təmin edilməsidir. Bu məqsədlər Cəmiyyətin kommunikasiya strategiyasının əhatə etdiyi dövr ərzində fəaliyyətinin  prioritet istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir:


PRİORİTET  İSTİQAMƏTLƏR

İstehlakçıların dayanıqlı, keyfiyyətli  və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchizatı;

Paylayıcı şəbəkənin inkişafı istiqamətində   həyata keçirilən bərpa və yenidənqurma işləri ;

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə “Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı” çərçivəsində bərpa və yenidənqurma  işlərinin  həyata keçirilməsi;

Elektrik enerjisi itkilərinin azaldılması istiqamətində tədbirlər;

Kadr potensialının bilik və bacarıq səviyyələrinin   artırılması ;  

İstehlakçıların  Enerji Təhcizatı Şəbəkəsinə  qoşulma üzrə məlumatlılıq və məmnunluq səviyyəsinin artırılması;

İstehlakçıların  enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması prosesinin sadələşdirilməsi və onların olduğu ünvanı tərk etmədən elektron  şəkildə müraciət etmək imkanının yaradılması ;  

Elektrik enerjisi haqqlarının  100% yığımının təmin edilməsi və debitor borcların ödənilməsi istiqamətində artımın  təmin edilməsi;

Müasir informasiya texnologiyalarının və proqram təminatının tətbiqi vasitəsilə Cəmiyyətin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması


Cəmiyyətdə həyata keçirilən yeniliklərlə bağlı vətəndaşların maarifləndirilməsi istiqamətində mütəmadi olaraq enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulma ilə əlaqədar olaraq sahibkarlar ilə görüşlər, pressturlar keçirilir və yeniliklərlə bağlı məlumatlar verilməkdədir. Eyni zamanda Qəza və Abonentlərin Sorğularının İdarə olunması mərkəzində (Çağrı mərkəzi)  vətəndaş  müraciətlərinin  şəffaf şəkildə həll olunması ardıcıllığının təmin olunması məqsədi ilə müvafiq proqram təminatı (Ticketing) sistemi yaradılmışdır. Buda vətəndaş müraciətlərinin aidiyyəti üzrə şöbələrə yönləndirilərək səmərəli şəkildə cavablandırılmasına köməklik göstərir. Qlobal iqtisadi reallıqlar, eləcə də yeni inkişaf mərhələsində qarşıya qoyulmuş məqsədlər ölkənin uzunmüddətli inkişaf vektorunun, əsas sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərinin və buna uyğun milli prioritetlərin müəyyən olunmasını tələb edir.