AZƏRBAYCAN   RESPUBLIKASININ NAZIRLƏR    KABINETI

Q Ə R A R ?158

Bakı şəhəri, 14 oktyabr 2002-ci il

Azərbaycan respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə.

 

«Qəncəelektrikşəbəkə», «Əli bayramlıelektrikşəbəkə» və «Sumqayıtelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətlərini idarə etmək hüququna dair müqavilələrin təsdiq edilməsi haqqında  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 avqust tarixli 1030 nömrəli  Sərəncamının 4-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

QƏRARA  ALIR:

I.    «Bakıelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətinin idarəetməyə verilməsi ilə əlaqədar      borcları və büdcə hesablaşmaları haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci  il 22 noyabr tarixli 186 nömrəli qərarına aşağıdakı əlavə və dəyişikliklər edilsin:

  1. Qərarın adında və 1-ci bəndində «Bakıelektrikşəbəkə» Səhmdar cəmiyyətinin sözləri «Bakıelektrikşəbəkə», «Qəncəelektrikşəbəkə», «Əli Bayramlıelektrtikşəbəkə» və «Sumqayıtelektrikşəbəkə səhmdar cəmiyyətinin» sözləri ilə əvəz edilsin;
  2. Qərarın preambulasında «Fərmanın» sözündən sonra və «Qəncəelektrikşəbəkə», «Əli Bayramlıelektrikşəbəkə» və «Sumqayıtelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətlərini idarə etmək hüququna dair müqavilələrin  təsdiq edilməsi  haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 avqust tarixli 1030 Sərəncamının sözləri əlavə edilsin;
  3. Qərarın 2-ci bəndində «2005-ci il 31 dekbr tarixədək» sözləri «Bakıelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyəti 2005-ci 31 dekabr  tarixədək, «Qnəcəelektrikşəbəkə», «Əli Bayramlıelektrikşəbəkə» və «Sumqayıtelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətləri üzrə isə 2009-cu il 31 dekabr tarixədək sözləri ilə əvəz edilsin.

    II.  «Bakıelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətinin idarəetməyə verilməsi  ilə bağlı   «Azərenerji» səhmdar cəmiyyətinin dövlət büdcəsinə və digər subyektlərə yaranan borcları üzrə hesablaşma Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 10 dekabr tarixli 194 nömrəli qərarına aşağıdakı əlavə və dəyişikliklər edilsin:

1.    qərarın adında və 1-ci bəndində «Bakıelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətinin        özləri «Bakıelektrikşəbəkə»,     «Qəncəelektrikşəbəkə», «Əli Bayramlıelektrikşəbəkə» və Sumqayıtelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətlərinin səhmdar cəmiyyətlərinin sözləri ilə əvəz edilsin;

2.    qərarın reambulasından «Fərmanın» sözündən sonra və «Qnəcəelektrikşəbəkə»,  «Əli Bayramlıelektrikşəbəkə» və «Sumqayıtelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətlərini idarə etmək hüququna dair müqavilələrin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 avqust tarixli 1030 nbmrəli Sərəncamın sözləri əlavə edilsin.

III.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 201-ci il 10 dekabr tarixli 194 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Bakıelektrikşəbəkə» səmhdar cəmiyyətinin idarəetməyə  verilməsi ilə bağlı «Azəreneci» səmhdar cəmiyyətinin dövlət büdcəsinə və digər subyektlərələ yaranan borcları üzrə hesablaşma Qaydası na aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin:

    1. qaydanın adında və 2.1-ci bəndində «Bakıelektrikşəbəkə səhmdar cəmiyyətinin»

 sözləri «Bakıelektrikşəbəkə», «Qəncəelektrikşəbəkə», «Əli Bayramlıelektrikşəbəkə» və «Sumqayıtelektrikşəbəkə səhmdar cəmiyyətlərinin» sözləri  ilə əvəz edilsin;

    2.qaydanın  1.1-ci bəndində «Frəmanına» sözündən sonra «Qəncəelektrikşəbəkə, «Əli Bayramlıelektrikşəbəkə» və «Sumqayıtelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətlərini idarə etmək hüququna dair müqavilələrin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 avqust tarixli 1030 nömrəli Sərəncamına sözləri əlavə edilsin;

   3. qaydanın 1.2-ci bəndində «şirkət» dedikdə – «Bakıelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətini idarəetməyə qötürən şirkət nəzərdə tutulur sözləri, «şirkətlər» dedikdə- «Bakıelektrikşəbəkə, «Qəncəelektrikşəbəkə»,, «Əli Bayramlıelektrikşəbəkə»  və «Sumqayıtelektrikşəbəkə səhmdar cəmiyyətlərini idarəetməyə qötürən şirkətlər nəzərdə tutulur» sözləri ilə əvəz edilsin;

   4. qaydanın 2.3-cü bəndində «Bakıelektrikşəbəkə səhmdar cəmiyyətinin» sözləri «Bakıelektrikşəbəkə», «Qəncəelektrikşəbəkə», «Əli Bayramlıelektrikşəbəkə» və «Sumqayıtelektrikşəbəkə  səhmdar cəmiyyətlərinin»  sözləri ilə, «Bakıelektrikşəbəkə», «Qəncəelektrikşəbəkə», «Əli Bayramlıelektrikşəbəkə» və «Sumqayıtelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətlərindən» sözləri ilə əvəz edilsin;

   5. qaydanın 3.1-ci  bəndində «2002-ci il 1 yanvar tarixdən» sözləri «Bakıelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyəti üzrə 2002-ci il   1 yanvar tarixdən, «Qəncəelektrikşəbəkə», «Əli Bayramlıelektrikşəbəkə» və «Sumqayıtelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətləri üzrə isə 2002-ci 1 oktyabr tarixdən sözləri ilə «şirkətə» sözü isə «şirkətlərə» sözü ilə əvəz edlsin;

   6. qaydanın 3.2-ci  bəndində «Şirkət» sözü «Şirkətlər» sözü ilə «Bakıelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətini» sözləri isə «Bakıelektrikşəbəkə», «Qəncəelektrikşəbəkə», «Əli Bayramlıelektrikşəbəkə» və «Sumqayıtelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətlərini» sözü ilə  əvəz edlsin;

   7. qaydanın 3.3-cü  bəndində «2005-ci il 31 dekabr tarixədək» sözləri «Bakıelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyəti 2005-ci il 31 dekabr tarixədək, «Qəncəelektrikşəbəkə», «Əli Bayramlıelektrikşəbəkə» və «Sumqayıtelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətləri  isə 2009-cu il  31 dekabr tarixədək»  sözləri ilə, «şirkətin» sözü isə «şirkətlərin» sözü ilə əvəz edlsin;

   8. qaydanın 4.1-ci  bəndində «Şirkət 2005-ci il 31 dekabr tarixədək» sözləri «Bakıelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətini idarəetməyə qötürən şirkət 2005-ci il 31 dekabr tarixədək, «Qəncəelektrikşəbəkə», «Əli Bayramlıelektrikşəbəkə» və «Sumqayıtelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətlərini idarəetməyə qötürən şirkətlər isə 2009-cu il 31 dekabr tarixədək» sözləri ilə  əvəz edlsin, «2007-ci il 1 yanvar tarixdən» sözlərindən sonra «Qəncəelektrikşəbəkə», «Əli Bayramlıelektrikşəbəkə» və «Sumqayıtelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətlərini idarə etmək hüququna dair Müqavilələrdə müəyyən edilmiş qaydada 2011-ci il 1 yanvar tarixdən» sözləri əlavə edilsin, «aparır» sözü «aparırlar» sözü ilə əvəz edilsin.

   9. qaydanın 4.2-ci  bəndində «2007-ci il 1 yanvar tarixdən» sözləri «Bakıelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyəti üzrə 2007-ci il   1 yanvar tarixdən, «Qəncəelektrikşəbəkə», «Əli Bayramlıelektrikşəbəkə» və «Sumqayıtelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətləri üzrə isə 2011-ci 1 yanvar  tarixdən» sözləri ilə, «şirkətin» sözü  «şirkətlərin» sözü ilə əvəz edlsin.

    10 qaydanın 4.3-cü  bəndində «2005-ci il 31 dekabr tarixədək şirkətə» sözləri  «2005-ci il31 dekabr tarixədək  «Bakıelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətini idarəetməyə qötürən şirkətə, 2009-cu il 31 dekabr tarixədək, «Qəncəelektrikşəbəkə»,

«Əli Bayramlıelektrikşəbəkə» və «Sumqayıtelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətlərini idarəetməyə qötürən şirkətlərə» sözləri ilə «şirkətin» sözü isə «şirkətlərin» sözü ilə əvəz edilsin.

      IV. «Azərbaycan Respublikasında elektrik enerjisindən istifadəyə qörə büdcə təşkilatlarının normaları və birinci dərəcəli istehlakçıların (elektrik enerjisi təchizatının dayandırılmasına icazə verilməyən təşkilatların) siyahısı haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 25 dekabr tarixli 199 nöirəli qərarının prembulasında «Fərmanın» sözündən sonra və «Qəncəelektrikşəbəkə», «Əli Bayramlıelektrikşəbəkə» və «Sumqayıtelektrikşəbəkə» səhmdar cəmiyyətlərini idarə etmək hüququna dair müqavilələrin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 avqust tarixli 1030 nömrəli Sərəncamının sözləri əlavə edilsin.

     V. Bu qərar 2002-ci il 1 oktyabr  tarixdən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının

Baş Naziri A.Rasi-zadə 

Digər xəbərlər