Sifarişçinin KOB evlərinə və ya ASAN Komunal (Xidmət) mərkəzlərinə müraciəti (müraciət zamanı qoşulma haqqı ödənilir)

Məişət abonentlərinin, mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması (0,4 kV-luq şəbəkədən) üçün texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkələrinə qoşulma qaydası
Davamı...

Tikinti-quraşdırma işlərinin aparılması və ETŞ-yə fiziki qoşulma, tikinti obyektinə elektrik enerjisinin verilməsi, ETM ilə sifarişçi arasında qoşulma aktının (iki nüsxədə) və elektrik enerjisinin alqı-satqı müqaviləsinin (iki nüsxədə) imzalanması

Sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVT-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla mövcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mövcud və inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması üçün texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması
Davamı...

Tələb olunan gücü 150 kVt və ondan yuxarı sahibkarlıq obyektlərinin orta və yüksək gərginlikli elektrik şəbəkəsinə qoşulması

Sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVT-a qədər (orta və yüksək gərginlikli şəbəkədən) və 150 kV-dan yuxarı olan mövcud və inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması üçün texniki şərtlərin, layihı sənədlərinin hazırlanması və verillməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması
Davamı...

Elektron Müraciətlərin İdarə Olunması sistemi

Elektron Müraciətlərin ödəniş linki

"Elektron müraciətlərin idarə olunması sistemi" beynəlxalq dərəcəli sertifikata layiq görülmüşdür

Deloitte certificate