Elektrik enerjisinin hesablanması

Aşağıdakı məlumatları daxil edin:

İstifadə olunan kVts