Sifarişçinin KOB evlərinə və ya ASAN Komunal (Xidmət) mərkəzlərinə müraciəti (müraciət zamanı qoşulma haqqı ödənilir)

Məişət abonentlərinin, mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması (0,4 kV-luq şəbəkədən) üçün texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkələrinə qoşulma qaydası
Davamı...

Tikinti-quraşdırma işlərinin aparılması və ETŞ-yə fiziki qoşulma, tikinti obyektinə elektrik enerjisinin verilməsi, ETM ilə sifarişçi arasında qoşulma aktının (iki nüsxədə) və elektrik enerjisinin alqı-satqı müqaviləsinin (iki nüsxədə) imzalanması

Sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVT-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla mövcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mövcud və inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması üçün texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması
Davamı...