• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Texniki şərt üçün müraciət

ELEKTRON XİDMƏTLƏR - Texniki Şərt üçün müraciət formaları

• Tələb olunan Sənədlər

1. Şəxsiyyət Vəsiqəsi
2. Mülkiyyəti təsdiq edən sənəd

 
 
  Nəticələr
 

• Tələb olunan Sənədlər

1. Şəxsiyyət Vəsiqəsi
2. Mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd
3.Tələb olunan elektrik yükünün hesabatı
4. VÖEN

 
 
  Nəticələr
 
   

ELEKTRON XİDMƏTLƏR - Texniki Şərt üçün müraciət qaydaları
Məişət istehlakçılarının elektrik şəbəkəsinə qoşulması qaydası   davamı » 
Sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla mövcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması üçün texniki şərtlərin, layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması qaydası   davamı » 
Sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVt-a qədər (orta və yüksək gərginlikli şəbəkədən) və 150 kVt-dan yuxarı olan mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması üçün texniki şərtlərin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması qaydası   davamı » 
800 kVt-dan yuxarı elektrik şəbəkəsinə qoşulması qaydası   davamı »